KUSP 25. Maj

 

KUSP“25.Maj“ je od 1973.godine Prva škola a zatim i Klub za sinhrono plivanje koji je osnovan 1985.godine.Kroz školu i Klub je prošlo više od 10.000 plivačica.

Od 2009-te godine organizatori smo medjunarodnog turnira "Synchro Open Stari Grad" koji je u LEN kalendaru.

 

Rezultati Kluba

2012.godina:

 

Apsolutno državno prvenstvo:

      1.         Zlatna medalja u disciplini solo Ana Cekić

      2.         Zlatna medalja u disciplini duet Tanja Bogdanović/Ana Cekić

Na fotografiji su Ana Cekić i Tanja Bogdanović, pokret iz koreografije slobodan duet

 

Državno prvenstvo za kategorizaciju:

      1.         Zlatna medalja u disciplini tim ( Tanja Bogdanović, Ana Cekić,Teodora Čakarmiš, Tijana Jovanović, Tamara Jovanović, Jana                    Pudar, rezerva Ljubica Grubić).

      2.         Zlatna medalja u disciplini duet Tanja Bogdanović/ Ana Cekić

      3.         Zlatna medalja u dusciplini solo Ana Cekić

      4.         Srebrna medalja u disciplini kombinacija ( Tanja Bogdanović, Vanja Popović, Ana Cekić, Teodora Čakarmiš, Tijana Jovanović, Selena Agatonović, Tamara Jovanović, Jana Pudar, rezerva Jovana Jovović)  

 

Državno prvenstvo u figurama i tehničkim duetima:

      1.         Zlatna medalja u tehničkom duetu Tanja Bogdanović/ Ana Cekić

      2.         Bronzana medalja u kadetskim figurama Jovana Jovović

 

Medjunarodni turnir " Synchro Open Stari Grad"2012: EKIPNI POBEDNICI TROFEJA "SYNCHRO OPEN STARI GRAD"

     1.         Zlatna medalja u disciplini kombinacija ( Tanja Bogdanović, Vanja Popović, Ana Cekić, Teodora Čakarmiš, Tijana Jovanović, Selena Agatonović, Tamara Jovanović, Jana Pudar, rezerva Jovana Jovović)

     2.         Zlatna medalja u disciplini duet Tanja Bogdanović/Ana Cekić

     3.         Zlatna Medalja u disciplini solo Ana Cekić

     4.         Srebrna medalja u disciplini solo Vanja Popović

 

Medjunarodni turnir "Hungarian Open" Budimpešta:

     1.         Zlatna medalja u disciplini solo Ana Cekić

     2.         Bronzana medalja u disciplini duet Tanja Bogdanović/Ana Cekić    

 

Državno prvenstvo za kadete:

     1.        Srebrna medalja u disciplini duet Jana Pudar/Jovana Jovović

     2.        Srebrna medalja u disciplini tim (Jana Pudar, Mina Odobašić, Jovana Jovović, Jelena Budrak, Marija Milićević,Ana Ljubisavljević)

 

KUP Srbije za kadete:

     1.        Srebrna medalja u disciplini tim ( Jana Pudar, Jovana Jovović, Jelena Budrak, Ana Ljubisavljević)

     2.        Srebrna medalja u disciplini duet Jana Pudar/Jovana Jovović

     3.        Bronzana medalja u disciplini solo Jana Pudar

 

Trofej Beograda za kadete:

     1.       Bronzana medalja u disciplini tim ( Jana Pudar, Jovana Jovović, Jelena Budrak, Ana Ljubisavljević)

 

Državno prvenstvo za juniorke-Memorijal Maja Kos:

     1.      Srebrna medalja u disciplini tim ( Teodora Čakarmiš, Tijana Jovanović, Selena Agatonović, Tamara Jovanović, Mina Odobašić, Jana Pudar, Jovana Jovović, Marija Milićević, rezerve Jelena Kozarac i Ljubica Grubić)

 

KUP Srbije za pionirke:

     1.      Ekipno treće mesto ( Jana Počuča, Tara Pudar, Sara Dopudj, Katarina Adamović, Dora Vaščanin, Ana Stevanović)      

 

 2010.godina:

 Drzavno seniorsko prvenstvo:

1.                  Zlatna medalja u disciplini Solo Ana Cekic

2.                  Srebrna medalja u disciplini Solo Tanja Bogdanovic

3.                  Zlatna medalja u disciplini Duet ( T.Bogdanovic/A.Cekic/ Vanja Popovic)

 

Medjunarodno takmicenje „ Synchro Open Stari Grad“:

      1.                  Srebrna medalja u disciplini Solo Ana Cekic

2.                  Bronzana medalja u disciplini Solo Tanja Bogdanovic

3.                  Srebrna medalja u disciplini Duet ( T.Bogdanovic/ A.Cekic)( Tamara i Tijana Jovanovic)

4.                  Srebrna medalja u disciplini Kombinacija

 

 Drzavno juniorsko prvenstvo:

1.                  Zlatna medalja u disciplini kombinacija( Ana Cekic, Teodora Cakarmis, Natalija Ignjatovic,Jovana Marinkovic, Jelena Kozarac, Tijana Jovanovic, Selena Agatonovic, Tamara Jovanovic, Mina Odobasic, Jana Pudar)

2.                  Zlatna medalja u disciplini Solo Ana Cekic

3.                  Bronzana medalja u Disliplini Tim

 

KUP Srbije za juniorke:

Pobednice KUP-a Srbije:

1.                  Zlatna medalja u Disciplini Solo Ana Cekic

2.                  Zlatna medalja u Disciplini Duet ( A.Cekic/Teodora Cakarmis/R: Natalija Ignjatovic)

3.                  Zlatna medalja u Disciplini Tim( Ana Cekic, Teodora Cakarmis, Natalija Ignjatovic, Jovana Marinkovic, Selena Agatonovic, Tijana Jovanovi, Tamara Jovanovic, Mina Odobasic)

4.                  Zlatna medalja u Disciplini Kombinacija( A.Cekic, T.Cakarmis, N.Ignjatovic, J.Marinkovic, J.Kozarac, Tijana Jovanovic, S.Agatonovic, Tamara Jovanovic, M.Odobasic, J.Pudar)

 

KUP Srbije za kadetkinje:

     1.         Srebrna medalja u dicciplini duet Tamara i Tijana Jovanovic

     2.         Bronzana medalja u disciplini tim i kombo ( Tamara Jovanovic, Tijana Jovanovic, Selena Agatonovic, Mina Odobasic, Jana Pudar)

 

Drzavno kadetsko prvenstvo:

1.                  Bronzana medalja u disciplini Duet ( Tijana i Tamara Jovanovic)

2.                  Bronzana medalja u disciplini tim ( Tijana Jovanovic, Selena Agatonovic, Tamara Jovanovic, Mina Odobasic)

 

Internacionalni turnir u Amsterdamu, januar.2010:

    1.          Disciplina Solo Ana Cekic Finale 8.mesto

 

23.Internacionalni turnir u Bratislavi novembar 2010:

    1.          Zlatna medalja u diciplini Solo Ana Cekic

    2.          Bronzana medalja u disciplini duet Mina Odobasic -Jana Pudar

 

2009.godina:

 

 Drzavno seniorsko prvenstvo:

 1.                  Zlatna medalja disciplina Solo Ana Cekic

 

Drzavno juniorsko prvenstvo:

1.                Zlatna medalja disciplina Solo Ana Cekic

2.                Srebrna medalja disciplina Duet ( Irina Palfi/Teodora Cakarmis)

3.                Srebrna medalja disciplina Kombinacija

4.                Bronzana medalja disciplina Tim ( Irina Palfi, Teodora Cakarmis, Sanja Nedeljkovic, Jovana Marinkovic, Selena Agatonovic, Tijana Jovanovic, Tamara Jovanovic, Natalija Ignjatovic, R:Jelena Kozarac)

 

Medjunarodni turnir „Synchro Open Stari Grad“:

1.                Osvajaci Kupa  „ Synchro Open Stari Grad“ u komkurenciji juniorke i seniorke

 

Drzavno kadetsko prvenstvo:

1.                  Srebrna medalja u disciplini Tim

2.                  Srebrna medalja u disciplini Kombinacije

 

Drzavno pionirsko prvenstvo:

1.                  Zlatna medalja u discipplini Solo Mina Odobasic

2.                  Zlatna medalja disciplinaDuet ( Mina Odobasic/Jana Pudar)

3.                  Bronzana medalja u disciplini Solo Jana Pudar

 

2008.godina:

 

   Drzavno prvenstvo u Figurama i tehnickim duetima:

   1.         Zlatna medalja u seniorskoj kategoriji( Vanja Popovic/Jovana Deretic)

2.                Zlatna medalja u pionirskoj kategoriji Tamara Jovanovic

3.         Srebrna medalja u kadetskoj kategoriji Irina Palfi

  

   Drzavno prvenstvo za pionirke:

1.                  Zlatna medalja disciplina Duet( Tamara Jovanovic/ Tijana Jovanovic)

2.                  Bronzana medalja disciplina Solo Tamara Jovanovic

 

KUP Srbije za pionirke:

1.                  Zlatna medalja u disciplini Solo Tamara Jovanovic

2.                  Zlatna medalja u disciplini Duet ( T.Jovanovic/Mina Odobasic)

3.                  Bronzana medalja u disciplini Solo Mina Odobasic

4.                  Bronzana medalja u disciplini Tim i Kombinacija( Tamara Jovanovic, Mina Odobasic, Jana Pudar, Jovana Vukicevic)

 

KUP Srbije za kadetkinje:

Osvajaci smo KUP-a Srbije

1.                  Zlatna medalja u disciplini Solo Irina Palfi

2.                  Zlatna medalja u disciplini Duet ( Irina Palfi/ Teodora Cakarmis)

3.                  Zlatna medalja u disciplini Kombinacija( I.Palfi, T.Cakarmis, N.Ignjatovic, J.Marinkovic, J.Kozarac, S.Agatonovic, S.Nedeljkovic, Tamara i Tijana Jovanovic)

4.                  Srebrna medalja u disciplini Tim

 

  Drzavno prvenstvo za kadetkinje:

1.                  Zlatna medalja u disciplini Solo Irina Palfi

2.                  Bronzana medalja u disciplini Duet ( Natalija Ignjatovic/Tijana Jovanovic)

 

Internacionalni turnir u Pragu( Cehoslovacka)za kadetkinje:

1.                Ulazak u Finale 6.mesto u disciplini Solo Irina Palfi

2.                5.mesto u Disciplini Duet ( Irina Palfi/ Teodora Cakarmis)

 

Internacionalni turnir u Bratislavi za pionirke2007.godine

1.      Srebrna medalja u disciplini kombinacije( Tamara Jovanovic, Tijana Jovanovic,Selena Agatonovic, Mina Odobasic, Jana Pudar)

 

 

                    
Info
Adresa: 
Tadeusa Koscuska 63 Beograd
Telefon: 
011 2622866
Fax: 
Unesite fax
Tekući račun: 
355-1032437-27
PIB: 
101516372

Uprava
Franc Senica Predsednik Kluba
Anka Nikolić Koprivica Zamenik Predsednika Kluba
Borko Kozarac Član Uprave Kluba
Vesna Milićević Član Uprave Kluba
Milan Vasiljević Podpredsednik Kluba
Jovana Daković Ćirilović PR Kluba
Stručni štab
Marija Senica Jovović Sportski direktor
Tanja Bogdanović Trener koordinator
Jelena Kozarac Trener sirena i mladjih selekcija
Jovana Jovović Trener pionira