Uspešna saradnja

U periodu od 21.juna do 31.jula za vreme letnjeg raspusta u saradnji sa Gradskim sekreterijatom za sport i omladinu naš Klub je organizovao besplatnu školicu sinhronog plivanja. Kroz školicu je prošlo preko 30 devojčica iz Beograda. Devojčice su bile upoznate sa osnovama sinhronog plivanja. Čas za devojčice neplivače trajao je 40 minuta, za početnike do 60 minuta.Najznačajniji rezultati naše besplatne školice su poboljšanje sportske obrazovanosti i pružanje kvalitetnog stručnog rada sinhronog plivanja.