Sara Miletić

:

Pozicija: duet,tim, kombo

Visina:

Tezina:

Datum rodjenja: 01/01/2002

Email:

Web:

Naziv Visina Tezina Pozicija Datum rodjenja
Snežana Majstorović Solo, duet, tim, kombo 01/01/1996
Jana Pudar duet, tim, combo 12/08/1997
Nevena Dimitrijević Solo, duet, tim, kombo 01/01/1997
Daria Kosareva tim, kombo 01/01/2007
Jana Počuča solo, duet, tim, kombo 17/10/2001
Tara Pudar solo, duet, tim, kombo 18/04/2003
Teodora Sperlić Solo, duet, tim, kombo 01/01/2007
Katarina Adamović tim, kombinacija, duet 25/07/2003
Dora Vaščanin tim, kombinacija, duet 14/02/2004
Milica Adamović Solo, duet,tim, kombo 01/01/2009
Julija Ilina duet,tim, kombo 01/01/2007
Andjelija Bajčetić tim, kombinacija 01/01/2002
Teodora Dimitrijević Tim, kombo 01/01/2007
Mia Orlović solo,duet,tim, kombinacija 01/01/2004
Lara Veselinović tim, kombinacija 01/01/2005
Katarina Tomić tim, kombo 01/01/2005
Sofija Stanojević tim, kombinacija 01/01/2005
Nikolina Jovanović tim, kombinacija 01/01/2005
Jovana Vlačić tim, kombinacija 01/01/2003
Milica Savić tim, kombinacija 01/01/2002