KUSP 25. Maj

 

KUSP“25.Maj“ je od 1973.godine Prva škola a zatim i Klub za sinhrono plivanje koji je osnovan 1985.godine.Kroz školu i Klub je prošlo više od 10.000 plivačica.

Od 2009-te godine organizatori smo medjunarodnog turnira "Synchro Open Stari Grad" koji je u LEN kalendaru.

 

Rezultati Kluba

2012.godina:

 

Apsolutno državno prvenstvo:

      1.         Zlatna medalja u disciplini solo Ana Cekić

      2.         Zlatna medalja u disciplini duet Tanja Bogdanović/Ana Cekić

Na fotografiji su Ana Cekić i Tanja Bogdanović, pokret iz koreografije slobodan duet

 

Državno prvenstvo za kategorizaciju:

      1.         Zlatna medalja u disciplini tim ( Tanja Bogdanović, Ana Cekić,Teodora Čakarmiš, Tijana Jovanović, Tamara Jovanović, Jana                    Pudar, rezerva Ljubica Grubić).

      2.         Zlatna medalja u disciplini duet Tanja Bogdanović/ Ana Cekić

      3.         Zlatna medalja u dusciplini solo Ana Cekić

      4.         Srebrna medalja u disciplini kombinacija ( Tanja Bogdanović, Vanja Popović, Ana Cekić, Teodora Čakarmiš, Tijana Jovanović, Selena Agatonović, Tamara Jovanović, Jana Pudar, rezerva Jovana Jovović)  

 

Državno prvenstvo u figurama i tehničkim duetima:

      1.         Zlatna medalja u tehničkom duetu Tanja Bogdanović/ Ana Cekić

      2.         Bronzana medalja u kadetskim figurama Jovana Jovović

 

Medjunarodni turnir " Synchro Open Stari Grad"2012: EKIPNI POBEDNICI TROFEJA "SYNCHRO OPEN STARI GRAD"

     1.         Zlatna medalja u disciplini kombinacija ( Tanja Bogdanović, Vanja Popović, Ana Cekić, Teodora Čakarmiš, Tijana Jovanović, Selena Agatonović, Tamara Jovanović, Jana Pudar, rezerva Jovana Jovović)

     2.         Zlatna medalja u disciplini duet Tanja Bogdanović/Ana Cekić

     3.         Zlatna Medalja u disciplini solo Ana Cekić

     4.         Srebrna medalja u disciplini solo Vanja Popović

 

Medjunarodni turnir "Hungarian Open" Budimpešta:

     1.         Zlatna medalja u disciplini solo Ana Cekić

     2.         Bronzana medalja u disciplini duet Tanja Bogdanović/Ana Cekić    

 

Državno prvenstvo za kadete:

     1.        Srebrna medalja u disciplini duet Jana Pudar/Jovana Jovović

     2.        Srebrna medalja u disciplini tim (Jana Pudar, Mina Odobašić, Jovana Jovović, Jelena Budrak, Marija Milićević,Ana Ljubisavljević)

 

KUP Srbije za kadete:

     1.        Srebrna medalja u disciplini tim ( Jana Pudar, Jovana Jovović, Jelena Budrak, Ana Ljubisavljević)

     2.        Srebrna medalja u disciplini duet Jana Pudar/Jovana Jovović

     3.        Bronzana medalja u disciplini solo Jana Pudar

 

Trofej Beograda za kadete:

     1.       Bronzana medalja u disciplini tim ( Jana Pudar, Jovana Jovović, Jelena Budrak, Ana Ljubisavljević)

 

Državno prvenstvo za juniorke-Memorijal Maja Kos:

     1.      Srebrna medalja u disciplini tim ( Teodora Čakarmiš, Tijana Jovanović, Selena Agatonović, Tamara Jovanović, Mina Odobašić, Jana Pudar, Jovana Jovović, Marija Milićević, rezerve Jelena Kozarac i Ljubica Grubić)

 

KUP Srbije za pionirke:

     1.      Ekipno treće mesto ( Jana Počuča, Tara Pudar, Sara Dopudj, Katarina Adamović, Dora Vaščanin, Ana Stevanović)      

 

 2010.godina:

 Drzavno seniorsko prvenstvo:

1.                  Zlatna medalja u disciplini Solo Ana Cekic

2.                  Srebrna medalja u disciplini Solo Tanja Bogdanovic

3.                  Zlatna medalja u disciplini Duet ( T.Bogdanovic/A.Cekic/ Vanja Popovic)

 

Medjunarodno takmicenje „ Synchro Open Stari Grad“:

      1.                  Srebrna medalja u disciplini Solo Ana Cekic

2.                  Bronzana medalja u disciplini Solo Tanja Bogdanovic

3.                  Srebrna medalja u disciplini Duet ( T.Bogdanovic/ A.Cekic)( Tamara i Tijana Jovanovic)

4.                  Srebrna medalja u disciplini Kombinacija

 

 Drzavno juniorsko prvenstvo:

1.                  Zlatna medalja u disciplini kombinacija( Ana Cekic, Teodora Cakarmis, Natalija Ignjatovic,Jovana Marinkovic, Jelena Kozarac, Tijana Jovanovic, Selena Agatonovic, Tamara Jovanovic, Mina Odobasic, Jana Pudar)

2.                  Zlatna medalja u disciplini Solo Ana Cekic

3.                  Bronzana medalja u Disliplini Tim

 

KUP Srbije za juniorke:

Pobednice KUP-a Srbije:

1.                  Zlatna medalja u Disciplini Solo Ana Cekic

2.                  Zlatna medalja u Disciplini Duet ( A.Cekic/Teodora Cakarmis/R: Natalija Ignjatovic)

3.                  Zlatna medalja u Disciplini Tim( Ana Cekic, Teodora Cakarmis, Natalija Ignjatovic, Jovana Marinkovic, Selena Agatonovic, Tijana Jovanovi, Tamara Jovanovic, Mina Odobasic)

4.                  Zlatna medalja u Disciplini Kombinacija( A.Cekic, T.Cakarmis, N.Ignjatovic, J.Marinkovic, J.Kozarac, Tijana Jovanovic, S.Agatonovic, Tamara Jovanovic, M.Odobasic, J.Pudar)

 

KUP Srbije za kadetkinje:

     1.         Srebrna medalja u dicciplini duet Tamara i Tijana Jovanovic

     2.         Bronzana medalja u disciplini tim i kombo ( Tamara Jovanovic, Tijana Jovanovic, Selena Agatonovic, Mina Odobasic, Jana Pudar)

 

Drzavno kadetsko prvenstvo:

1.                  Bronzana medalja u disciplini Duet ( Tijana i Tamara Jovanovic)

2.                  Bronzana medalja u disciplini tim ( Tijana Jovanovic, Selena Agatonovic, Tamara Jovanovic, Mina Odobasic)

 

Internacionalni turnir u Amsterdamu, januar.2010:

    1.          Disciplina Solo Ana Cekic Finale 8.mesto

 

23.Internacionalni turnir u Bratislavi novembar 2010:

    1.          Zlatna medalja u diciplini Solo Ana Cekic

    2.          Bronzana medalja u disciplini duet Mina Odobasic -Jana Pudar

 

2009.godina:

 

 Drzavno seniorsko prvenstvo:

 1.                  Zlatna medalja disciplina Solo Ana Cekic

 

Drzavno juniorsko prvenstvo:

1.                Zlatna medalja disciplina Solo Ana Cekic

2.                Srebrna medalja disciplina Duet ( Irina Palfi/Teodora Cakarmis)

3.                Srebrna medalja disciplina Kombinacija

4.                Bronzana medalja disciplina Tim ( Irina Palfi, Teodora Cakarmis, Sanja Nedeljkovic, Jovana Marinkovic, Selena Agatonovic, Tijana Jovanovic, Tamara Jovanovic, Natalija Ignjatovic, R:Jelena Kozarac)

 

Medjunarodni turnir „Synchro Open Stari Grad“:

1.                Osvajaci Kupa  „ Synchro Open Stari Grad“ u komkurenciji juniorke i seniorke

 

Drzavno kadetsko prvenstvo:

1.                  Srebrna medalja u disciplini Tim

2.                  Srebrna medalja u disciplini Kombinacije

 

Drzavno pionirsko prvenstvo:

1.                  Zlatna medalja u discipplini Solo Mina Odobasic

2.                  Zlatna medalja disciplinaDuet ( Mina Odobasic/Jana Pudar)

3.                  Bronzana medalja u disciplini Solo Jana Pudar

 

2008.godina:

 

   Drzavno prvenstvo u Figurama i tehnickim duetima:

   1.         Zlatna medalja u seniorskoj kategoriji( Vanja Popovic/Jovana Deretic)

2.                Zlatna medalja u pionirskoj kategoriji Tamara Jovanovic

3.         Srebrna medalja u kadetskoj kategoriji Irina Palfi

  

   Drzavno prvenstvo za pionirke:

1.                  Zlatna medalja disciplina Duet( Tamara Jovanovic/ Tijana Jovanovic)

2.                  Bronzana medalja disciplina Solo Tamara Jovanovic

 

KUP Srbije za pionirke:

1.                  Zlatna medalja u disciplini Solo Tamara Jovanovic

2.                  Zlatna medalja u disciplini Duet ( T.Jovanovic/Mina Odobasic)

3.                  Bronzana medalja u disciplini Solo Mina Odobasic

4.                  Bronzana medalja u disciplini Tim i Kombinacija( Tamara Jovanovic, Mina Odobasic, Jana Pudar, Jovana Vukicevic)

 

KUP Srbije za kadetkinje:

Osvajaci smo KUP-a Srbije

1.                  Zlatna medalja u disciplini Solo Irina Palfi

2.                  Zlatna medalja u disciplini Duet ( Irina Palfi/ Teodora Cakarmis)

3.                  Zlatna medalja u disciplini Kombinacija( I.Palfi, T.Cakarmis, N.Ignjatovic, J.Marinkovic, J.Kozarac, S.Agatonovic, S.Nedeljkovic, Tamara i Tijana Jovanovic)

4.                  Srebrna medalja u disciplini Tim

 

  Drzavno prvenstvo za kadetkinje:

1.                  Zlatna medalja u disciplini Solo Irina Palfi

2.                  Bronzana medalja u disciplini Duet ( Natalija Ignjatovic/Tijana Jovanovic)

 

Internacionalni turnir u Pragu( Cehoslovacka)za kadetkinje:

1.                Ulazak u Finale 6.mesto u disciplini Solo Irina Palfi

2.                5.mesto u Disciplini Duet ( Irina Palfi/ Teodora Cakarmis)

 

Internacionalni turnir u Bratislavi za pionirke2007.godine

1.      Srebrna medalja u disciplini kombinacije( Tamara Jovanovic, Tijana Jovanovic,Selena Agatonovic, Mina Odobasic, Jana Pudar)

 

 

                    
Info
Adresa: 
Tadeusa Koscuska 63 Beograd
Telefon: 
011 2622866
Fax: 
Unesite fax
Tekući račun: 
355-1032437-27
PIB: 
101516372

Uprava
Franc Senica Predsednik Kluba
Stručni štab
Marija Senica Jovović Sportski direktor
Tanja Bogdanović Trener koordinator
Jelena Kozarac Trener početnica i pionira
Jovana Jovović Trener pionira i kadeta
Natalija Ignjatović Trener početnica i obuke plivanja